აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Akaki Tsereteli State University
 

 
2023 
 
2017 
   

2015  

   
2013 

2011 

2009 

2007 

2002 

2001